اینفوگرافی

تاریک‌خانهٔ سازمان اوقاف؛ درآمد ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی علی خامنه ای

اوقاف

تاریک‌خانهٔ سازمان اوقاف؛

درآمد ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی علی خامنه ای

جامعه باز:

 

مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، 

درآمد اولیه سازمان اوقاف تا پایان سال ۱۴۰۰ به درآمد ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی خواهد رسید.

خبرگزاری رضوی – فروردین ۱۴۰۰

 

بودجه سازمان اوقاف و امور خیریه
در سال ۱۴۰۰ ۳۵۰ میلیارد تومان 
در سال ۱۴۰۱ ۶۰۰ میلیارد تومان

 

درآمدهای سازمان اوقاف و امور خیریه مستقیماً به حساب دفتر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، واریز می‌شود.

رادیو فردا تیر ۱۴۰۲