حکمرانی خوب چیست؟, ویدئو

عدم امکان تحصیل ۳۰ درصد جمعیت نوجوان ایران

کودکان کار

بر طبق آمارهای رسمی حداقل ۳۰ درصد از نوجوانان تحت پوشش تحصیلی همگانی قرار ندارند

نتیجه بازماندگی از تحصیل برای پسران و دختران،

ورود به بازار «غیرقانونی» کار

و ازدواج‌های اجباری برای دختران است

در حالی کشورهای مختلف علیه کار کودکان قوانین سختگیرانه  وضع می کنند،

در حکمرانی جمهوری اسلامی برای«عادی‌سازی کار کودکان» در تلاش هستند.

بطور نمونه احمد احمدی صدر دبیر قرارگاه اجتماعی شهرداری تهران در اولین همایش ملی حمایت از اطفال و نوجوانان آسیب‌دیده و در معرض آسیب گفت

کار عار نیست و جوهره “مرد” است.