اینفوگرافی

کودکان کار در سراسر کشور؛ معصوم و رنج‌کشیده 

کودکان کار

کودکان کار در سراسر کشور؛ معصوم و رنج‌کشیده 

جامعه باز:

 

  • سازمان بهزیستی: دست‌کم ۱۲۰ هزار کودک کار در کشور وجود دارد 

(فروردین ۱۴۰۲)

 

  • کارشناسان مستقل: آمار کودکان کار در ایران حدود پنج میلیون نفر است

 

  • دبیر انجمن علمی حقوق کودکان ایران: آمار دقیقی از کودکان کار در ایران وجود ندارد

(تیر ۱۴۰۲)

 

  • مقام‌های دولتی در ایران: شمار کودکان «زباله‌گرد» به شدت در حال افزایش است

 

  • کارشناسان مستقل: بسیاری از کودکان کار مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند