ویدئو

وضعیت بحرانی مسکن و دستان خالی مردم

مسکن

وضعیت بحرانی مسکن و دستان خالی مردم

جامعه باز:

 

نرخ تورم افزایش اجاره سالیانه مسکن به محدوده ۴۵ درصد رسید

از سوی دیگر در هشت سال اخیر، ساخت‌وساز ۳۰ درصد از کف تعیین‌شده کمتر بود

طرح خانه‌‌سازی دولتی برای احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی از سال گذشته آغاز شد و آمار‌های رسمی از تحقق نیافتن این وعده‌ دولت حکایت دارد.

این درحال است که در ایران در ایران باید سالانه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود

تداوم افزایش قیمت مسکن موجب کاهش سطح پوشش وام‌های خرید مسکن، افزایش زندگی در حاشیه و کانکس‌نشینی شده است