اینفوگرافی, حکمرانی خوب

چه کسی از زندگی در جمهوری اسلامی رضایت دارد؟!

رضایت

چه کسی از زندگی در جمهوری اسلامی رضایت دارد؟!

جامعه باز: 

 

  • «بیش از ۹۰ درصد پرستاران از کارشان ناراضی‌اند»

«برخی بیماران به دلیل کمبود پرستار جان خود را از دست می‌دهند»

دبیرکل خانه پرستار- آبان ۱۴۰۲

 

  • «هرماه حدود ۲۰۰ پرستار از ایران مهاجرت می‌کنند»

«آمارهای واقعی بسیار فراتر است»

بهمن ۱۴۰۱ 

 

  • تا سال ۲۰۱۸ میلادی؛ چهار هزار پرستار و ۸ هزار پزشک و جراح ایرانی در آمریکا مشغول به کار بودند 

 

  • نتایج یک نظرسنجی؛ اصلی‌ترین دلایل مهاجرن پرستاران از ایران:

بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی، فساد نهادینه شده و شیوه حکمرانی در جمهوری اسلامی