اینفوگرافی, حکمرانی خوب

وام های نجومی بانک آینده به خودش

بانک آینده

وام های نجومی بانک آینده به خودش

جامعه باز:

زیان انباشته بانک آینده در در سال ۱۴۰۰

۲۷ هزار میلیارد تومان ضرر انباشته که  این زیان به زیان سال های قبل افزوده شده

 

زیان روزانه بانک آینده در سال ۱۴۰۰

روزانه ۱۵۰ میلیارد تومان 

 

 بررسی وام های اعطا شده بانک سرمایه در سال ۱۴۰۰:

 ۸۰ درصد این تسهیلات به شرکت های زیرمجموعه خود بانک آینده اعطا شده