ویدئو

۹۴ میلیارد دلار فساد جمهوری اسلامی تنها طی ده سال

فساد

۹۴ میلیارد دلار فساد جمهوری اسلامی تنها طی ده سال

 جامعه باز:

ساختار فاسد جمهوری پنجاه و هفتی  هر روز خبر از فساد بزرگ می دهد

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه عدد فسادهای اقتصادی بزرگ ارزیابی‌شده در ایران را بیش از ۵۷ میلیارد دلار میداند

این رقم برابر با کل وامی است که کره‌جنوبی از صندوق بین‌المللی پول گرفت و ضمن نجات اقتصاد ورشکسته خود، در جمع ۱۰ اقتصاد برتر دنیا قرار گرفت.

اما بررسی ۱۲ پرونده بزرگ فساد اقتصادی فاش‌شده طی سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱ نشان می دهد که حاصل‌جمع فسادهای اقتصادی کشف شده ۹۴ میلیارد دلار است.