اینفوگرافی, حکمرانی خوب

ترس جمهوری اسلامی از مدارس و دانشگاه‌ها ادامه دارد

مدارس

ترس جمهوری اسلامی از مدارس و دانشگاه‌ها ادامه دارد

جامعه باز: 

۱۵ تا ۲۰ هزار نفر از مدیران مدارس به دلایل سیاسی و اعتقادی برکنار شدند

یک عضو مجلس شورای اسلامی- آبان ۱۴۰۲

 

از آغاز مهر امسال، ۳۲ هزار استاد حق‌التدریسی در رشته‌ها و واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی، حذف شدند

بدون هیچ اعلام قبلی و توضیح درباره برکناری

روزنامه اعتماد- مهر ۱۴۰۲

 

دانشگاه‌ها و مدارس از کانون‌های اصلی اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” به شمار می‌روند

هراس جمهوری اسلامی از افزایش آگاهی عمومی و مطالبات دموکراسی‌خواهانه