اینفوگرافی, حکمرانی خوب

وقتی روی طالبان سفید می‌شود…

طالبان

وقتی روی طالبان سفید می‌شود…

جامعه باز: 

 

برخی از تهدیدها، فشارها و مجازات‌ها علیه مخالفان حجاب اجباری در جمهوری اسلامی:

ممنوعیت دریافت خدمات درمانی 

ممنوعیت دریافت خدمات از سوی ادارات

شستشوی میت

ماه‌ها زندان بابت پوشش کلاه

مراجعه به روانکاو

جارو زدن خیابان‌ها

 

و بسیاری موارد دیگر

 

جمهوری اسلامی روی طالبان را سفید می‌کند…