اینفوگرافی, حکمرانی خوب

۱۵۵ هزار تخت فرسوده بیمارستانی در سراسر کشور

بیمارستان

۱۵۵ هزار تخت فرسوده بیمارستانی در سراسر کشور

جامعه باز: 

 

سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت: «۱۵۵ هزار تخت بیمارستانی فرسوده در کشور داریم»

مرداد ۱۴۰۲

 

هزینه هر تخت بیمارستانی بدون تجهیزات بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان است

خرداد ۱۴۰۱

 

آمارهای سال ۱۳۹۷: بیش از ۶۰ درصد تخت‌های بیمارستانی در کشور فرسوده‌اند

 

جمهوری اسلامی:

وقتی اولویت یک حکومت، مردم کشورش نیستند ….

حکومت، نهادها، اندیشه حکمرانی؛ همه فرسوده