اینفوگرافی, حکمرانی خوب

همه‌ مشکلات تقصیر «دشمن» است

دشمن

همه‌ مشکلات تقصیر «دشمن» است

جامعه باز:

 

علی خامنه‌ای: «اعتراضات نتیجه تلاش دشمن بود»

«پشتیبانی مالی و رسانه‌ای و تسلیحاتی به وسیله دستگاه‌های امنیتی غربی انجام شد»

 

احمد وحیدی، وزیر کشور:‌ «دشمنان برای ترویج بی‌حجابی در ایران به برخی پول داده‌اند تا با وضعیت نامناسب در خیابان‌ها راه بروند»

 

محسن رضایی: «دشمن، ارزش‌های مردم ایران را هدف قرار داده است»

 

سخنان مشابه امامان جمعه (۵ خرداد):

«دشمن امروز اقتصاد کشور را نشانه رفته است»