قیمت مسکن و خودرو

راستی آزمایی سخنان جهرمی درباره‌ی کاهش قیمت مسکن و خودرو

راستی آزمایی سخنان جهرمی درباره‌ی کاهش قیمت مسکن و خودرو بهزاد احمدی‌نیا سخنگوی دولت و وزیر راه و شهرسازی با ارائه آمارهایی بدون اشاره به مبدا زمانی مدعی کاهش قیمت‌ مسکن و خودرو هستند. برای سنجش میزان راستی این سخن، ابتدا یادآوری این نکته لازم است که ارائه‌ی آمار حتی دستکاری شده‌ی بانک مرکزی از نزدیک به یکسال پیش متوقف شده و سخنگوی دولت مشخص نکرده که منبع آماری این اطلاعات از کجاست. در همین حال، قیمت‌ها در بازارهای مسکن و خودرو طی دو سال گذشته به‌شکل انفجاری و بیمارگونه افزایش داشت که موجب بروز رکود تورمی در بازار شد. آخرین آمار رسمی حکایت از میانگین قیمت هر متر ۴۸ میلیون تومان برای مسکن در تهران بودو خودروهای ساختن داخل قیمت‌های میلیاردی را برای فروش عمومی ثبت کردند. از سوی دیگر، در بازار خودرو فقط یک نمونه خودروی دنا در برخی مدل‌ها تا ۲۷۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشت که این کاهش از سوی کارخانه‌ی...

ادامه مطلب