راستی آزمایی

راستی آزمایی سخنان جهرمی درباره‌ی کاهش قیمت مسکن و خودرو

قیمت مسکن و خودرو

راستی آزمایی سخنان جهرمی درباره‌ی کاهش قیمت مسکن و خودرو

بهزاد احمدی‌نیا

سخنگوی دولت و وزیر راه و شهرسازی با ارائه آمارهایی بدون اشاره به مبدا زمانی مدعی کاهش قیمت‌ مسکن و خودرو هستند.

برای سنجش میزان راستی این سخن، ابتدا یادآوری این نکته لازم است که ارائه‌ی آمار حتی دستکاری شده‌ی بانک مرکزی از نزدیک به یکسال پیش متوقف شده و سخنگوی دولت مشخص نکرده که منبع آماری این اطلاعات از کجاست.

در همین حال، قیمت‌ها در بازارهای مسکن و خودرو طی دو سال گذشته به‌شکل انفجاری و بیمارگونه افزایش داشت که موجب بروز رکود تورمی در بازار شد. آخرین آمار رسمی حکایت از میانگین قیمت هر متر ۴۸ میلیون تومان برای مسکن در تهران بودو خودروهای ساختن داخل قیمت‌های میلیاردی را برای فروش عمومی ثبت کردند.

از سوی دیگر، در بازار خودرو فقط یک نمونه خودروی دنا در برخی مدل‌ها تا ۲۷۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشت که این کاهش از سوی کارخانه‌ی دولتی ایران خودرو اعلام شد. این تغییر قیمت که نزدیک به یک چهارم قیمت کلی بود، نه تنها کاهش محسوب نمی‌شود بلکه نشان از سودجویی لجام گسیخته‌ی تولید کنندگان داخلی در نبود اجازه برای واردات خودرو دارد.

کاهش ۲۵ درصدی قیمت یک خودروی تولید داخل در شرایطی‌ست که سخنگوی دولت کاهش قیمت‌ها را ۱۰ تا ۱۵ درصد اعلام کرده و این یعنی اعدادی که او اعلام می‌کند، حتی مبنای خبری درستی ندارند.

در همین حال، پدیده‌ی رکود تورمی در قیمت مسکن و خودرو پدیده‌آی آشنا برای ایرانیان است. این فرایند زمانی رخ می‌دهد که در بازار یک کالا خریداری وجود ندارد اما قیمت‌ها با قیاس قیمت ارز و افزایش در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی افزایش می‌یابند. مرحله بعدی این پدیده، کاهش کسری از افزایش قیمت برای جذب مخاطب در بازار است. زمانی که تعادل عرضه و تقاضا در نبود خریدارد برهم می‌خورد، قیمتی که تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته، ممکن است ۲۰ درصد پایین بیاید که این نه‌تنها یک کاهش هزینه زندگی محسوب نمی‌شود بلکه خود موجب موج بعدی افزایش قیمت با هجوم برخی خریداران ناامید، خواهد شد.

در مجموع از آنجا که مبداء محاسبه، منبع آماری و اثربخشی و ماندگاری رویه افت قیمت مسکن و خودرو به شدت زیر سوال است، ادعای آذری جهرمی به‌عنوان سخنگوی دولت فاقد اعتبار است.

#خودرو #مسکن #قیمت #آمار

@aposiran