سازمان سرکوب در جمهوری اسلامی در ایران شامل بخش‌های مختلف شبه‌نظامی، نظامی، اطلاعاتی، عملیاتی، قضایی، رسانه‌ای و تبلیغاتی وحتی مالی است.

سازمان‌های سرکوب در جمهوری اسلامی چگونه کار می‌کنند؟

سازمان‌های سرکوب در جمهوری اسلامی چگونه کار می‌کنند؟ پلیس و نیروی انتظامی تنها سازمان‌های جمهوری اسلامی برای مقابله با اعتراضات نیست. سازمان سرکوب در جمهوری اسلامی در ایران شامل بخش‌های مختلف شبه‌نظامی، نظامی، اطلاعاتی، عملیاتی، قضایی، رسانه‌ای و تبلیغاتی وحتی مالی است. بخش نخست: بخش اطلاعاتی به‌طور رسمی ۱۶ نهاد اطلاعاتی در جمهوری اسلامی وجود دارد. در این میان وزارت اطلاعات، اطلاعات ناجا، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و اطلاعات سپاه فعال‌ترین نقش اطلاعاتی در این سال‌ها را بر عهده داشته‌اند. بخش دوم: بخش عملیاتی نگاهی به نیروهای فعال در کنترل و سرکوب اعتراضات نشان می‌دهد که نیروهای حاضر در میدان و خیابان برای مقابله با معترضان ترکیبی از دست کم چهار نیروی عملیاتی هستند: سطح نخست: نیروی انتظامی عادی؛ سطح دوم: یگان ویژه ناجا؛ سطح سوم: نیروهای فعال پایگاه‌های بسیج و مساجد؛ سطح چهارم: سپاه پاسداران از جمله گردان‌های امنیتی امام علی. با توجه به برداشتی که حکومت از شدت و حدت اعتراضات در هر مقطع زمانی داشته همیشه سطوح و ترکیب...

ادامه مطلب