ترکیه

اقتصاد ترکیه از عثمانی تا اردوغان

اقتصاد ترکیه از عثمانی تا اردوغان بهزاد احمدی‌نیا در دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی برنامه‌های اقتصادی-سیاسی ترکیه متمرکز بر دو اقدام بود: نخست برداخت دیون و کنترل وام‌ها و دوم کنترل تورم و افزودن بر ارزش پول ملی. برای رسیدن به این دو هدف، ترکیه باید توسعه‌ی اقتصادی را متوازن می‌کرد و سهم صنایع، خدمات و کشاورزی از نیروی کار و درآمد را متوازن می‌ساخت. در پایان این دهه و پس از آنکه ترکیه درخواست عضویت در جامعه‌ی‌اروپا را داده بود، همچنان بدهی‌های خارجی و تراز منفی تجارت با اروپا برای اقتصاد ترکیه مشکل‌ساز بود و درآمد سرانه ۱۷۰۰ دلار در این کشور در مقایسه با ۱۶ هزار دلاری که آلمان و فرانسه داشتند این هدف را غیر ممکن می‌نمود تا اینکه در ۱۹۹۳ کشورهای اروپا نامزدی ترکیه برای عضویت در این اتحادیه را پذیرفتند و ترکیه با دریافت این نامزدی امتیازهای بزرگ اقتصادی را نصیب خود کرد. همزمان با پذیرش ترکیه به‌عنوان نامزد، اتحادیه...

ادامه مطلب

امید به زندگی

امید به اقتصاد، امید به زندگی ست

امید به اقتصاد، امید به زندگی‌ست بهزاد احمدی‌نیا این جمله‌ی معروف که «پول خوشبختی نمی‌آورد» را همه شنیده‌ایم و شاید سه دهه پیش با داده‌های آن روز می‌شد به این اصل باور داشت که پول و اقتصاد نمی‌تواند تضمین کننده‌ی بسیاری از مسائل در زندگی باشد. امروز هم هنوز بخش‌هایی از زندگی ما هستند که با پول قابل تصحیح یا بهتر شدن نیستند اما ثابت شده که تقریبا اغلب عرصه‌های زندگی با یک اقتصاد درست قابل اصلاح است. در مباحث اقتصاد کلان نیز تقریبا می‌توان به‌همین نتیجه درباره‌ی مکاتب مختلف اقتصادی رسید. برای اینکه نقش یک اقتصاد آزاد و شکوفا در امید به زندگی را دریابیم، ابتدا نیاز است که خود این مفهوم را بشناسیم. امید به زندگی یک مفهوم جامعه‌شناختی‌ست که با عوامل مختلفی گره خورده است. ساده‌ترین تعریف از این عبارت این است که در یک جامعه‌ی به‌خصوص، افراد جامعه چه چشم‌اندازی برای طول عمر دارند و میانگین عمر در افراد معمولی...

ادامه مطلب

نابرابری

راستی آزمایی ادعای نابرابری اقتصادی در سیستم‌های مالی سرمایه‌محور نسبت به سیستم‌های اقتصادی سوسیالیستی یا دولت‌محور

راستی آزمایی ادعای نابرابری اقتصادی در سیستم‌های مالی سرمایه‌محور نسبت به سیستم‌های اقتصادی سوسیالیستی یا دولت‌محور بهزاد احمدی‌نیا   این ادعا که نابرابری اقتصادی در سیستم‌های مالی سرمایه‌محور بیشتر و معنی‌دارتر از سیستم‌های اقتصادی سوسیالیستی یا دولت‌محور است در بسیاری مباحث مطرح می‌شود؛ اما این ادعا چقدر درست است؟ چنین ادعایی را می‌توان اشتباه برانگیز و با هدف اثرگذاری بر افکار عمومی به زیان اقتصاد آزاد و به‌نفع اقتصاد دولتی برآورد کرد؛ چرا که در اقتصادهای آزاد کسب درآمد و ایجاد ثروت در اختیار جامعه و افراد قرار گرفته و نقش دولت به قانونگذاری و نظارت محدود شده است. در این نظام‌های اقتصادی اصل بر این است که برابری در استفاده از فرصت‌ها برای تمام افراد فراهم باشد و توزیع درآمد براساس توانمندی در ایجاد سود اتفاق بیافتد. برای بررسی شکاف اقتصادی و نابرابری در یک نظام اقتصادی باید به بررسی یک شاخص از اقتصاد و میزان بهره‌مندی آحاد جامعه از آن شاخص پرداخت یا...

ادامه مطلب