جمعیت

توسعه جمعیت در ایران، در آستانه‌ی شکست

توسعه جمعیت در ایران، در آستانه‌ی شکست منبع: کتاب تقلا برای توسعه در ایران آغاز حرکت معادلات جمعیتی ایران به سوی معیارهای عصر مدرن، از نیمه‌دوم قرن بیستم کلید خورد و در همین دوره عوامل مهم جمعیتی مانند مرگ و میر نوزادان،؛ سلامت مادران و طول عمر برای همیشه تغییر کردند. این تغییرات منجر به شکل‌گیری معادلاتی تازه در حوزه‌ی جمعیت شد که منجر به افزایش گردید اما این افزایش درواقع شمشیری دودم بود که می‌توانست موجب پیشرفت یا پس‌رفت کشور شود. روی بد این سکه آنجاست که افزایش جمعیت (در صورت متوازن نبودن توسعه در دیگر حوزه‌ها) عامل اصلی فقر، بیکاری، سوء تغذیه و فرار مغازهاست. روی خوش این ماجرا آنجاست که با افزایش  و به‌ویژه افزایش جمعیت جوان و نیروی کار فعال در جامعه در صورتی که از آن در مسیر درست استفاده شود، منجر به رونق تولید و اقتصاد و توسعه‌ای همه‌جانبه در عرصه‌های مختلف خواهد شد. آمارها و اعداد جمعیتی...

ادامه مطلب