مقایسه شاهنشاه که با مارتین لوترگینگ نامزد دریافت جایزه صلح نوبل بوده است با رژیم اسلامی، تنها مشاهده سیر سقوط ایران را ممکن می‌سازد.

از کاندیداتوری صلح نوبل شاهنشاه تا رشد نرخ فلاکت در ایران

از کاندیداتوری صلح نوبل شاهنشاه تا رشد نرخ فلاکت در ایران مردم ایران از زمان بروز انقلاب ۵۷ مدام در حال مقایسه زمان شاه با جمهوری اسلامی بوده‌اند. قیاس شاهنشاه ایران که در سال ۱۳۴۳ به خاطر اقدامات انسان‌دوستانه و اصلاحات گسترده‌اش در ایران همراه با مارتین لوترگینگ نامزد دریافت جایزه صلح نوبل بوده است با نظام ولایت فقیه و رژیم اسلامی، مشاهده سیر سقوط ایران را ممکن می‌سازد: ایران از بعد از سال پنجاه و هفت بدترین رتبه‌ها را در شاخص شکاف جنسیتی در جهان دارد؛ سرعت متوسط سالیانه خط فقر مطلق در کل کشور در یک دهه اخیر برابر با ۲۰ درصد بوده است؛ بیش از ۳۰ درصد مردم در مناطق روستایی در فقر به سر می‌برند؛ به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۵ درصد جمعیت کودکان ایران «کودکان کار» هستند؛ ۱۵ صندوق از ۱۷ صندوق بازنشستگی، ورشکسته شده‌اند؛ با تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل، کمیته حقیقت‌یاب اجازه یافت تحقیقاتش درباره سرکوب اعتراضات از...

ادامه مطلب