بیمارستان

۱۵۵ هزار تخت فرسوده بیمارستانی در سراسر کشور

۱۵۵ هزار تخت فرسوده بیمارستانی در سراسر کشور جامعه باز:    سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت: «۱۵۵ هزار تخت بیمارستانی فرسوده در کشور داریم» مرداد ۱۴۰۲   هزینه هر تخت بیمارستانی بدون تجهیزات بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان است خرداد ۱۴۰۱   آمارهای سال ۱۳۹۷: بیش از ۶۰ درصد تخت‌های بیمارستانی در کشور فرسوده‌اند   جمهوری اسلامی: وقتی اولویت یک حکومت، مردم کشورش نیستند .... حکومت، نهادها، اندیشه حکمرانی؛ همه فرسوده

ادامه مطلب