تحریم نفتکش

قوطی‌های میلیون دلاری ایران

قوطی‌های میلیون دلاری ایران بهزاد احمدی‌نیا شبیه قوطی کنسرو بود. کنسروی که روی آتش گذاشتی و منفجر شده است. محتوای نداشته‌اش که از دست رفته اما به‌سختی می‌شود تشخیص داد ماهیت اصلی آن چه بوده است. روی بدنه‌اش نوشته شده Pablo، و متعلق به شرکتی در جزایر مارشال است. از هر طرف که نگاهش می‌کنی مشخص است که حداقل چند ده میلیون دلار می‌ارزد. پس از اینکه یک دور به دورش بچرخی می‌توانی حدسی بین کشتی فله‌بر و نفتکش داشته باشی. بله پابلو یک نفتکش بود. نفتکشی که دو هفته پیش در دریای چین منفجر شد و ستونی از دود غلیظ را تا کیلومترها دورتر به چشم‌انداز افزود. پابلو و سرگذشت غم‌انگیز حداقل ۳ تن از خدمه‌اش که با دود به آسمان رفتند تنها نوک کوه یخی عظیم از هزینه‌هایی‌ست که جمهوری اسلامی و تحریم روی دست منابع ملی ایران گذاشته‌اند. این نفتکش ۲۶ساله بیمه نداشته، فرستنده‌اش خاموش بوده و حین عملیات جوشکاری...

ادامه مطلب