در مدت ۲۰ سال گذشته ۸۰ درصد شرکت‌های لبنی در کشور تعطیل شده‌اند.

لبنیات هم از سفره ایرانیان حذف شد!

لبنیات هم از سفره ایرانیان حذف شد! در فروردین ۱۴۰۳، محمدرضا بنی‌طبا، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران به ایلنا گفت که در مدت ۲۰ سال گذشته ۸۰ درصد شرکت‌های لبنی در کشور تعطیل شده‌اند. او بر این‌که این سیاست‌های غلط دولت است که منجر به افزایش بهای فرآورده‌های لبنی و متعاقبا کاهش نیروی خرید مردم می‌شود تاکید کرد. و گفت که تعداد شرکت‌های لبنی در ایران از هزار شرکت در دهه ۱۳۸۰ اکنون به ۲۰۰ شرکت کاهش پیدا کرده است. از جمله بارزترین سبب‌های کاهش مصرف لبنیات در ایران، کاهش قدرت خرید مردم تلقی می‌شود که با تورم سرسام‌آور روزافزون به راحتی قابل پیشبینی است. معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در بهمن ۱۴۰۲ گفت که میزان مصرف محصولات لبنی در بین ایرانیان کاهش ۳۰ درصدی داشته است. این یعنی پایین‌ترین میزان در ۱۰ سال گذشته.   #لبنیات #فرآورده‌های_لبنی #کاهش_قدرت_خرید_مردم #تورم #جامعه_باز #جامعه_باز_و_دشمنان_آن @AposIran      

ادامه مطلب