اینفوگرافی, حکمرانی خوب چیست؟

افزایش خرید و فروش و ازدواج دختران به خاطر فقر

افزایش خرید و فروش و ازدواج دختران به خاطر فقر

افزایش خرید و فروش و ازدواج دختران به خاطر فقر

 

«ثبت ۵۴ مورد ازدواج زیر ۱۵ سال در شهرستان خداآفرین در آذربایجان شرقی در یک سال»

(مهر ۱۳۹۹)

 

ازدواج سالانه ۳۰ هزار دختر زیر ۱۴ سال در کشور 

(مهر ۱۳۹۹)

 

«تعداد متقاضیانِ وام ازدواج برای افراد زیر ۱۵ سال نسبت به دو سال قبل، ۹۰ برابر شده»

(دی ۱۳۹۸)

 

افزایش خرید و فروش و ازدواج کودکان به خاطر فقر و مشکلات اقتصادی