حکمرانی خوب, ویدئو

زیان ۸ هزار میلیارد تومانی دولتی‌ها

زیان

کارنامه شرکت‌های دولتی جمهوری اسلامی کارنامه زیان ده است.

براساس اطلاعات صورت مالی شرکت‌های دولتی، طی سال ۱۴۰۰ تنها دو شرکت «مدیریت منابع آب ایران» و شرکت «توسعه منابع آب نیروی ایران» حدود ۸ هزار میلیارد تومان زیان به بار آورده‌اند.

عوامل مهم زیان ده بودن شرکتها عبارتند از:

مدیریت ناکارآمد

قیمت‌های دستوری

بهره‌وری پایین این شرکت‌ها

فساد اداری و مالی