اینفوگرافی

کتابخانه نیمه کاره ای در همدان؛ لنگ ۵ میلیارد تومان بعد از ۷ سال!