حکمرانی خوب, ویدئو

کودکان ایرانی سال‌های دردناکی را می‌گذرانند

کودکان ایرانی سال‌های دردناکی را می‌گذرانند

زباله‌گردی، فقر، دستفروشی، ازدواج اجباری، محرومیت از تحصیل و نداشتن تغذیه مناسب تنها شماری از مشکلات امروز کودکان ایرانی است…