تصویر, حکمرانی خوب, فسادبان, مهمان, ویدئو

گفتگوی جمشید اسدی؛ اقتصاددان در خصوص فساد

گفتگوی جمشید اسدی در خصوص فساد

 

گفتگوی جمشید اسدی؛ اقتصاددان در خصوص فساد

 

سمینار آنلاین «موسسه ترویج جامعه باز» با حضور کارشناسان درباره فساد در جمهوری اسلامی با محورهای زیر:

•فسادهای اخیر در جمهوری اسلامی، به دلیل نوع ساختار اقتصادی است یا ریشه آن را باید در کل ساختار سیاسی و اقتصادی نظام از ابتدای انقلاب جستجو کرد؟

•آیا شرایط و ابزارهای لازم (حقوقی، حقیقی، سازمانی و غیره) برای کنترل فساد و مبارزه با آن در جمهوری اسلامی وجود دارد؟

•مسوولیت شهروندی مردم در مقابل فساد چیست؟ آیا اساسا مردم در این زمینه مسوولیتی دارند؟

فسادهای اخیر در جمهوری اسلامی، به دلیل نوع ساختار اقتصادی است یا ریشه آن را باید در کل ساختار سیاسی و اقتصادی نظام از ابتدای انقلاب جستجو کرد؟

جمشید اسدی؛ اقتصاددان ایرانی مقیم فرانسه: بنیادهای نظام ولایی با هنجارهای بین‌المللی در تضاد است؛ به خاطر همین، کشور دچار تنهایی و تحریم می‌شود. تا زمانی که از این نظام و ارزش‌های تنش‌افروزش برون‌رفت نکنیم، همین آش است و همین کاسه و کشور دچار تحریم‌ها خواهد بود.

جمشید اسدی؛ اقتصاددان، درباره اهمیت FATF و دلایل عدم تمایل جمهوری اسلامی به عضویت در آن توضیح می‌دهد:

جمهوری اسلامی حدودا ده سال فرصت داشت تا نظام اقتصادی خودش را برای تجارت با دنیا آماده کند؛ اما نکرد. تا سرانجام ایران وارد لیست سیاه FATF شد.

جمشید اسدی؛ اقتصاددان، درباره کنوانسیون پالرمو توضیح می‌دهد. چرا جمهوری اسلامی به این کنوانسیون نمی‌پیوندد؟ نقش سپاه پاسداران در این موضوع چیست؟

آنچه که کشور ما را محروم کرده، تنها تحریم نیست. چرا تحریم فقط نصیب کشور ما می‌شود؟! معیارهای بنیادین جمهوری اسلامی با هنجارهای اقتصاد جهانی همخوان نیست.

قسمت پایانی؛ مسوولیت شهروندی مردم در مقابل فساد چیست؟ آیا اساسا مردم در این زمینه مسوولیتی دارند؟

جمشید اسدی؛ اقتصاددان: در برابر مردم ایران یک گزینه بیشتر وجود ندارد.