اینفوگرافی, حکمرانی خوب

۸۶ هزار پروژه‌ عمرانی نیمه‌تمام

۸۶ هزار پروژه‌ عمرانی نیمه‌تمام

۸۶ هزار پروژه‌ عمرانی نیمه‌تمام

 

علی کریمی فیروزجایی، دبیر هیئت رئیسه مجلس: 

«هم اکنون بیش از ۶ هزار طرح ملی و۸۰ هزار طرح نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد.» 

آبان ۱۳۹۹

 

تعداد طرح‌های نیمه تمام از دولتهای پیشین در جمهوری اسلامی:

 

۳۰ هزار طرح ملی و استانی نیمه‌تمام در دولت رفسنجانی

۶۰ هزار طرح عمرانی ملی و استانی نیمه‌تمام در دولت احمدی‌نژاد

 

سازمان برنامه و بودجه کشور:

«برخی طرح‌های عمرانی ۱۰ الی ۱۵ برابر بودجه یکسال کشور اعتبار نیاز دارد.» 

آبان ۱۳۹۹