انتخابات ۱۴۰۳, اینفوگرافی

تحریم انتخابات آری یا نه؟

تحریم انتخابات در ایران می‌تواند مشروعیت نظام‌های سیاسی را زیر سوال برده و بی‌اعتمادی عمومی را افزایش دهد.

تحریم انتخابات آری یا نه؟

انتخابات شفاف و عادلانه، یکی از ارکان اصلی نظام‌های دموکراتیک است و تضمین کننده مشارکت سیاسی و احترام به حقوق بشر است.
در جایی که دموکراسی وجود ندارد مخالفان با «تحریم انتخابات» نظر خود را اعمال می کنند.

از دستاوردهای تحریم انتخابات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
کاهش مشروعیت نظام‌های سیاسی: تحریم انتخابات می‌تواند مشروعیت نظام‌های سیاسی را زیر سوال برده و بی‌اعتمادی عمومی را افزایش دهد.
نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی: تحریم انتخابات معمولاً نشانه‌ای از نقض گسترده حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در جامعه است که می‌تواند توجه نهادهای بین المللی را جلب کند

به‌گفته بان کی‌مون، دبیرکل پیشین سازمان ملل، تحریم انتخابات از سوی احزاب مخالف نشان‌دهنده نگرانی‌های جدی درباره شفافیت و عدالت در روند انتخابات است

فدریکا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی:
تحریم انتخابات می‌تواند نشانه‌ای از نارضایتی عمیق مردم باشد.

سازمان امنیت و همکاری اروپا:
تحریم انتخابات توسط گروه‌های مخالف، نشان‌دهنده عدم اعتماد عمومی به سیستم است.

سازمان عفو بین‌الملل درباره انتخابات در ایران:
تحریم انتخابات در ایران نشانه‌ای از نارضایتی گسترده مردم از سرکوب سیاسی و نقض حقوق بشر است.