آکادمی جنبش, زن،زندگی،آزادی

سیاست‌گذاری سازمان‌های سیاسی و جنبشی

سیاست‌گذاری سازمان‌های سیاسی و جنبشی

آِیا تا به حال اتفاق افتاده است که برای تغییر ایده یا معرفی ایده سازمان خود دچار مشکل شوید؟

یکی از ابزارهای مفید برای حل مشکل سازمان شما آشنایی با ابزار پنجره اورتون (Overton Window) است.

پنجره اورتون مفهومی است که به طیف ایده‌ها و سیاست‌هایی اشاره دارد که در هر زمان معین در فضای عمومی و سیاسی قابل قبول و مورد پذیرش هستند.

این مفهوم به سازمان‌های سیاسی و جنبشی کمک می‌کند تا ایده‌ها و سیاست‌های خود را به گونه‌ای مدیریت کنند که بتوانند پذیرش عمومی بیشتری کسب کنند.

در گام نخست، باید موقعیت فعلی ایده‌ها و سیاست‌های سازمان‌های سیاسی و جنبشی خود را مشخص کنید.

اینکه آیا ایده‌ی شما در حال حاضر برای مردم یا نهادهای بین المللی و دولت‌مردان در مرحله «غیرقابل تصور»، «رادیکال»، «قابل قبول»، «معقول»، «متداول» یا «سیاست رسمی» قرار دارد.

در گام بعدی با تحلیل روندها، تغییرات افکار عمومی و تحولات سیاسی می‌توانید موقعیت سازمان و ایده خود را با جهان بیرون بهتر درک کنید.

در گام پایانی، برای تغییر موقعیت ایده‌ها و سیاست‌ها باید استراتژی‌های ارتباطی مؤثری را توسعه دهید.
این شامل استفاده از رسانه‌ها، کمپین‌های آموزشی و تعامل با جامعه برای تغییر دیدگاه‌ها و پذیرش عمومی است.

شما می‌توانید در گفت‌وگوهای همگانی و بحث‌های اجتماعی شرکت کنید و ایده‌ها و سیاست‌های خود را معرفی کنید. این مشارکت می‌تواند به تغییر موقعیت ایده‌ها کمک کند.

جنبش‌های حقوق مدنی مانند جنبش حقوق سیاه‌پوستان در آمریکا، از پنجره اورتون برای تغییر نگرش‌های عمومی نسبت به حقوق برابر و عدالت اجتماعی استفاده کرده‌اند.
سازمان‌های ایرانی نیز می‌توانند برای جنبش ملی خود از ابزار پنجره اورتون استفاده کنند.