آکادمی جنبش

افزایش ۷۴۰ درصدی درآمدهای مالیاتی جمهوری اسلامی

افزایش ۷۴۰ درصدی درآمدهای مالیاتی جمهوری اسلامی طی ۶ سال

در حالی که شرکت‌های دولتی و نهادهای وابسته به بیت رهبری از مالیات معاف‌اند، جمهوری اسلامی درآمد مالیاتی خود از درآمد شهروندان را بیشتر می‌کند.

در حکمرانی‌های دیکتاتوری، که اغلب با محدودیت‌های شدید بر آزادی‌های مدنی و اقتصادی همراه‌اند، جنبش‌های مقاومت به روش‌های مختلفی برای تأمین منابع مالی خود نیاز دارند.

یکی از راه‌های تأمین منابع، دور زدن قوانین مالی و فرار مالیاتی است.
این روش‌ها می‌توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم به حکمرانی‌های دیکتاتوری ضربه بزنند.

برخی از این روش‌ها عبارتند از:
ایجاد کسب‌وکارهای زیرزمینی: کسب‌وکارهای زیرزمینی یکی از روش‌های رایج برای دور زدن قوانین مالیاتی و تأمین منابع مالی است. این کسب‌وکارها بیرون از چارچوب قانونی کار می‌کنند.

تراکنش‌های نقدی و غیرقابل ردیابی:

استفاده از تراکنش‌های نقدی و سیستم‌های پرداخت غیرقابل ردیابی مانند ارزهای دیجیتال می‌تواند کمک کند تا منابع مالی پنهان و از نظارت دیکتاتور در امان بمانند.

استفاده از نهادهای خیریه:

از نهادهای خیریه به عنوان پوششی برای جمع‌آوری و پنهان کردن منابع مالی خود در ایران استفاده کنید. این نهادها معمولاً از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند و می‌توانند به عنوان پوششی برای فعالیت‌های مالی استفاده شوند.

شبکه‌های مالی زیرزمینی:

شبکه‌های مالی زیرزمینی که به عنوان «حواله» نیز شناخته می‌شوند، یکی از روش‌های رایج برای انتقال پول در خارج از سیستم بانکی رسمی‌اند.

تراکنش‌های نقدی و عدم صدور فاکتور:

استفاده از تراکنش‌های نقدی و عدم صدور فاکتور یکی از روش‌های رایج برای پنهان کردن درآمد و فرار از پرداخت مالیات است.

و مبادلات کالا به کالا:

در برخی موارد، می‌توان به مبادله کالا به کالا برای تأمین نیازهای ابتدایی خود روی آورد.

 

#جامعه_باز