آکادمی جنبش, انتخابات ۱۴۰۳

تحریم انتخابات

تحریم انتخابات به عنوان یک ابزار سیاسی توسط بسیاری از جنبش‌ها و رهبران سیاسی در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است.

تحریم انتخابات

تحریم انتخابات به عنوان یک ابزار سیاسی توسط بسیاری از جنبش‌ها و رهبران سیاسی در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است.

اما رهبران جنبش‌های بزرگ و موفق درباره تحریم انتخابات چه می‌گویند؟

مهاتما گاندی- رهبر جنبش استقلال هند:
«تحریم انتخابات ناعادلانه نه تنها حق ما، بلکه وظیفه ماست. ما نباید با مشارکت در یک روند ناعادلانه، به آن مشروعیت ببخشیم.»

نلسون ماندلا- رهبر جنبش ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی:
«هنگامی که انتخابات به ابزاری برای تقویت سرکوب و نابرابری تبدیل می‌شود، وظیفه هر شهروند است که با تحریم آن، مخالفت خود را نشان دهد.»

مارتین لوترکینگ جونیور- رهبر جنبش حقوق مدنی آمریکا:
«هنگامی که یک نظام انتخاباتی از عدالت و برابری فاصله گرفته، وظیفه ماست که از آن فاصله بگیریم و با نافرمانی مدنی، به جهانیان نشان دهیم که این روند مشروعیت ندارد.»

میخائیل گورباچف- آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی:
«تحریم انتخابات ناعادلانه، ابزار قدرتمندی است که می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از نارضایتی عمومی و نیاز به تغییرات اساسی استفاده شود.»

رضا پهلوی- رهبر جنبش آزادی‌خواهی در ایران:
«رای ندادن خود یک رای است. رای دادن یعنی تبرئه کردن رژیم از تمام جنایت‌‏هایی که کرده است.»