تحریم انتخابات به عنوان یک ابزار سیاسی توسط بسیاری از جنبش‌ها و رهبران سیاسی در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است.

تحریم انتخابات

تحریم انتخابات تحریم انتخابات به عنوان یک ابزار سیاسی توسط بسیاری از جنبش‌ها و رهبران سیاسی در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است. اما رهبران جنبش‌های بزرگ و موفق درباره تحریم انتخابات چه می‌گویند؟ مهاتما گاندی- رهبر جنبش استقلال هند: «تحریم انتخابات ناعادلانه نه تنها حق ما، بلکه وظیفه ماست. ما نباید با مشارکت در یک روند ناعادلانه، به آن مشروعیت ببخشیم.» نلسون ماندلا- رهبر جنبش ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی: «هنگامی که انتخابات به ابزاری برای تقویت سرکوب و نابرابری تبدیل می‌شود، وظیفه هر شهروند است که با تحریم آن، مخالفت خود را نشان دهد.» مارتین لوترکینگ جونیور- رهبر جنبش حقوق مدنی آمریکا: «هنگامی که یک نظام انتخاباتی از عدالت و برابری فاصله گرفته، وظیفه ماست که از آن فاصله بگیریم و با نافرمانی مدنی، به جهانیان نشان دهیم که این روند مشروعیت ندارد.» میخائیل گورباچف- آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی: «تحریم انتخابات ناعادلانه، ابزار قدرتمندی است که می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از نارضایتی عمومی و نیاز به...

ادامه مطلب