اینفوگرافی, حکمرانی خوب

آمارسازی به سبک جمهوری اسلامی!

آمارسازی به سبک جمهوری اسلامی!

آمارسازی به سبک جمهوری اسلامی!

 

استاندار خوزستان:

«نرخ رسمی بیکاری در خوزستان ۱۴ درصد اعلام می‌شود اما اگر در این استان بگردید می‌بینید که قطعا نرخ بیکاری بالاتر از ۴۵ تا ۵۰ درصد است»

 

کانون سراسری مرغداران گوشتی:

«اعلام آمار ساختگی و ادعاهای غیر واقعی در خوب نشان دادن شرایط، واقعیت را تغییر نمی‌دهد»