اینفوگرافی, حکمرانی خوب

افزایش بیکاری و رشد تورم در مقایسه با آبان ۹۸

افزایش بیکاری و رشد تورم در مقایسه با آبان ۹۸

افزایش بیکاری و رشد تورم در مقایسه با آبان ۹۸

 

 از هر چهار نفر یک نفر بیکار است؛ تورم در ایران یک سال بعد از گرانی بنزین

 

برطبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نرخ بیکاری در بهار ۱۳۹۹ بیست وچهار درصد است.

برطبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ رسمی تورم نقطه به نقطه  در مقایسه با سال پیش ۴۶,۴ درصد است.

برطبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز آمار ایران شاهد افزایش بیکاری و رشد تورم در مقایسه با آبان ۹۸ هستیم.

“بانک جهانی” شش شاخص برای ارزیابی کیفیت حکمرانی ارایه داده است

و سالانه، با انتشار گزارشی، رتبه و نمره کشورها را اعلام می‌کند.

در این گزارش، نمره کشورها بین+۲٫۵  تا -۲٫۵ است که به ترتیب، گویای بهترین و بدترین سطح حکمرانی است.

این شش شاخص عبارتند از پاسخگویی در برابر شهروندان، کارآیی دولت، قانونگرایی، ثبات سیاسی، حمایت از بخش خصوصی و کنترل فساد.

نظر به اهمیت و کاربست «حکمرانی خوب» در کشورها و مناطق مختلف، سایر نهادهای معتبر بین‌المللی،

همچون “سازمان ملل” نیز تعریف و شاخص‌های کمابیش مشابهی از همین مفهوم ارایه کرده‌اند

اما فصل مشترک تقریبا تمامی آنها را می‌توان در قانونگرایی، مشارکت شهروندان، فعالیت بازار آزاد و بخش خصوصی، حضور جامعه مدنی بالنده، پاسخگویی به شهروندان و بویژه «ضرورت کنترل فساد» دانست.

«حکمرانی خوب» همسان با «حکومت خوب» نیست بلکه فراتر از حکومت و قوه مجریه،

ناظر به مجموعه نهادهای شهری و روستایی است که در سطوح مختلف، در فرایند تصمیم‌گیری نقش دارند.