اخبار, یادداشت

به شاهزاده رضا پهلوی اعتماد داریم و از او حمایت می‌کنیم

به شاهزاده رضا پهلوی اعتماد داریم و از او حمایت می‌کنیم
به شاهزاده رضا پهلوی اعتماد داریم و از او حمایت می‌کنیم

 

به کوشش «موسسه ترویج جامعه باز» در آلمان تهیه و منتشر می‌شود:

(اسامی کامل امضاکنندگان به علت مسایل امنیتی در موسسه محفوظ است)

 

به شاهزاده رضا پهلوی اعتماد داریم و از او حمایت می‌کنیم

بیانیه ۲۸۵ نفر از دانشجویان دانشگاه‌های ایران و آلمان به مناسبت ۱۸ تیر؛

 

۱۸ تیر دیگری در راه است؛ روزی که برای ما دانشجویان نمادی از مبارزه برای گذار از جمهوری اسلامی است. اما ۱۸ تیرماه امسال در حالی فرا می‌رسد که جنبش ایرانی برای رهایی از جمهوری اسلامی بیش از گذشته فراگیر شده است.

دانشجویان دوشادوش دیگر گروه‌های اجتماعی همواره مطالبات آزادی‌خواهانه مردم ایران را فریاد زده و علیرغم همه سرکوب‌ها و فشارها و با فراز و فرودهای بسیار اما همواره در کنار مردم ایران باقی مانده و خواهند ماند. حال مدت‌هاست که تشت ناکارآمدی حکومت جمهوری اسلامی فروافتاده و راهی جز تغییر کلی و بنیادی نظام سیاسی حاکم بر ایران، باقی نمانده است؛ اعتراض‌های گسترده در سال‌های اخیر نیز به خوبی گویای این واقعیت است که اکثریت بزرگی از مردم ایران نیز به این نتیجه رسیده‌اند که ایران آزاد و آباد در مسیر توسعه و آرامش، تنها با عبور از جمهوری اسلامی – این حکومت ایران ویران کن- تحقق‌پذیر خواهد شد.

ما امضاکنندگان این نامه ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطرۀ ھمه‌ی جان‌باختگان راه آزادی در ایران اعلام می‌کنیم که شاهزاده رضا پهلوی را به عنوان نمادی ملی در جریان گذار از جمهوری جهل و ظلم اسلامی، به رسمیت می‌شناسیم؛ به او اعتماد داریم و از او حمایت می‌کنیم.

به امید روزی هستیم که دوباره ایران‌مان آزاد و آباد خواهد شد. روزی که باور داریم نه دور است و نه دیر!

‎تیرماه ۱۴۰۱

 

 

 

 

 1. ا.ل- دانشگاه (پلی تکنیک) امیرکبیر
 2. ا.و – دانشگاه هنر تهران
 3. ا.ب- دانشگاه علم و صنعت
 4. ا.ک- دانشگاه علم و صنعت
 5. ا.ت.م- دانشگاه علم و صنعت
 6. ا.ب- دانشگاه (پلی تکنیک) امیرکبیر
 7. ا.ش- دانشگاه صنعتی اصفهان
 8. ا.ج- دانشگاه علم و صنعت
 9. ا.ش.م- دانشگاه علم و صنعت
 10. ا.ا- دانشگاه علم و صنعت
 11. ا.م- دانشگاه صنعتی سهند
 12. ا.ک- دانشگاه شیراز
 13. ا.ک- دانشگاه مازندران
 14. ا.م- دانشگاه صنعتی شاهرود
 15. ا.آ- دانشگاه علم و صنعت
 16. ا.ن- دانشگاه (پلی تکنیک) امیرکبیر
 17. ا.ن- دانشگاه علم و صنعت
 18. ا.خ- دانشگاه علم و صنعت
 19. ا.ف- دانشگاه علم و صنعت
 20. آ.ا- دانشگاه علم و صنعت
 21. آ.ع- دانشگاه خواجه نصیر
 22. آ.ش- دانشگاه شریف
 23. آ.م- دانشگاه (پلی تکنیک) امیرکبیر
 24. آ.ح.ت- دانشگاه علم و صنعت
 25. آروین رستمی- دانشگاه توبینگن
 26. آ.ط.ن- دانشگاه شریف
 27. آیدا.ف- دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ
 28. آ .خ.پ- دانشگاه شیراز
 29. ب.م- دانشگاه (پلی تکنیک) امیرکبیر
 30. ب.ل- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 31. ب.ص- دانشگاه علم و صنعت
 32. ب.ش.ز- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 33. ب.م- دانشگاه علم و صنعت
 34. پ.ش- دانشگاه شیراز
 35. پدرام ابراهیمی-دانشگاه TUM مونیخ
 36. پ.م- دانشگاه تهران
 37. پ.ب- دانشگاه صنعتی شاهرود
 38. پ.م- دانشگاه صنعتی شاهرود
 39. پ .خ- دانشگاه علم و صنعت
 40. پیام قاسلمو- دانشگاه کلاوستال
 41. ت.ک – دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 42. ت.م- دانشگاه خواجه نصیر
 43. ت.ی- دانشگاه توبینگن
 44. تانیا احمدی- دانشگاه توبینگن
 45. ت.م.ز- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 46. ث.ا- دانشگاه صنعتی سهند
 47. ث.ب- دانشگاه صنعتی سهند
 48. ج.ع- دانشگاه علم و صنعت
 49. جمشید روزبهانی- دانشگاه کلاوستال
 50. ج.غ- دانشگاه صنعتی سهند
 51. ج.ف.ا- دانشگاه علم و صنعت
 52. ح.خ- دانشگاه علم و صنعت
 53. ح.ک- دانشگاه (پلی تکنیک) امیرکبیر
 54. حامد نیکوروش- دانشگاه کلاوستال
 55. ح. ب.پ- دانشگاه شریف
 56. ح.ا- دانشگاه (پلی تکنیک) امیرکبیر
 57. ح.ح- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 58. ح.م- دانشگاه علم و صنعت
 59. ح.ن- دانشگاه صنعتی سهند
 60. ح.ش.ف- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 61. ح.ر- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 62. خ.ب- دانشگاه علم و صنعت
 63. خ.م- دانشگاه شریف
 64. خ.م.د- دانشگاه علم و صنعت
 65. د.ز- دانشگاه علم و صنعت
 66. د.ش- دانشگاه (پلی تکنیک) امیرکبیر
 67. د.ط- دانشگاه (پلی تکنیک) امیرکبیر
 68. د.ر- دانشگاه هنر تهران
 69. د.گ- دانشگاه مازندران
 70. د.ن- دانشگاه پزشکی ایران
 71. دی.ا- دانشگاه شیراز
 72. ر.ذ- دانشگاه صنعتی سهند
 73. ر.ص- دانشگاه صنعتی سهند
 74. ر.پ- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 75. ر.ف- دانشگاه تهران
 76. رضا احمدی – دانشگاه فولدا
 77. ر.پ.م- دانشگاه صنعتی سهند
 78. ر.د- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 79. ر.د – دانشگاه صنعتی شاهرود
 80. ر.ص- دانشگاه علم و صنعت
 81. ر.ه- دانشگاه علم و صنعت
 82. ر.م.ز- دانشگاه علم و صنعت
 83. ر.ق- دانشگاه شهید بهشتی
 84. رویا ابراهیمی‌فرد- دانشگاه دوسلدورف
 85. ز.ب – دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 86. ز.ک- دانشگاه تهران
 87. ز.ک- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 88. ز.م- دانشگاه صنعتی سهند
 89. ز.ه- دانشگاه (پلی تکنیک) امیرکبیر
 90. ز.د- دانشگاه صنعتی شاهرود
 91. ز ر.ن- دانشگاه صنعتی شاهرود
 92. ژ .خ- دانشگاه علم و صنعت
 93. ژ. م – دانشگاه تهران
 94. ژ.م- دانشگاه هنر تهران
 95. س.ق- دانشگاه هنر تهران
 96. الینا مفید- دانشگاه فولدا
 97. س.ح- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 98. س.ا – دانشگاه صنعتی سهند
 99. س.ک.پ- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 100. س.گ- دانشگاه صنعتی سهند
 101. س.خ- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 102. س.ق- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 103. س.ا.ی- دانشگاه علم و صنعت
 104. س.م- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 105. س.گ – دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 106. س.ه.ن- دانشگاه خواجه نصیر
 107. س.ش- دانشگاه هنر تهران
 108. س.ع.ن- دانشگاه صنعتی سهند
 109. س.ش- دانشگاه مازندران
 110. س.ش- دانشگاه مازندران
 111. س.م- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 112. س.ب- دانشگاه (پلی تکنیک) امیرکبیر
 113. س.م.ق- دانشگاه علم و صنعت
 114. س.آ- دانشگاه صنعتی سهند
 115. س.ا- دانشگاه مازندران
 116. س.خ- دانشگاه صنعتی شاهرود
 117. ش.ک- دانشگاه علم و صنعت
 118. ش.ک- دانشگاه علم و صنعت
 119. ش.م – دانشگاه علم و صنعت
 120. ش.ت- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 121. ش.س- دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 122. ش.ک- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 123. ش.ع- دانشگاه پزشکی ایران
 124. ش.ش- دانشگاه توبینگن
 125. ش.ش- دانشگاه صنعتی سهند
 126. ش.گ.پ- دانشگاه (پلی تکنیک) امیرکبیر
 127. ش.ح.م- دانشگاه علم و صنعت
 128. ش.ب- دانشگاه علم و صنعت
 129. ش.خ- دانشگاه (پلی تکنیک) امیرکبیر
 130. ش.ق- دانشگاه تهران
 131. ش.س- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 132. ش.ک.ز- دانشگاه صنعتی سهند
 133. ش.ع- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 134. ص.ن- دانشگاه خواجه نصیر
 135. ص.ف- دانشگاه علم و صنعت
 136. ص.م- دانشگاه مازندران
 137. ص.ق- دانشگاه خواجه نصیر
 138. ص .ط- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 139. ص .ز- دانشگاه صنعتی سهند
 140. ع .ث- دانشگاه علم و صنعت
 141. ع.م- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 142. ع.م.ن- دانشگاه علم و صنعت
 143. ع.ا- دانشگاه (پلی تکنیک) امیرکبیر
 144. ع.ت- دانشگاه صنعتی شاهرود
 145. ع.ح.م- دانشگاه صنعتی سهند
 146. ع.ر.ق- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 147. ع.ف- دانشگاه صنعتی سهند
 148. ع.ک- دانشگاه هنر تهران
 149. ع. م.م- دانشگاه صنعتی سهند
 150. ع.ذ – دانشگاه خواجه نصیر
 151. ع.آ.خ- دانشگاه صنعتی سهند
 152. ع.ف- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 153. ع.ق- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 154. غ.س- دانشگاه (پلی تکنیک) امیرکبیر
 155. ف.ک- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 156. ف.ک- دانشگاه علم و صنعت
 157. ف.ر- دانشگاه صنعتی سهند
 158. ف.م- دانشگاه صنعتی سهند
 159. ف.ن- دانشگاه (پلی تکنیک) امیرکبیر
 160. ف.ح.ر- دانشگاه شریف
 161. ف.ن.پ- دانشگاه تهران
 162. ف.ن- دانشگاه علم و صنعت
 163. ف.س.ج- دانشگاه علم و صنعت
 164. ف.پ- دانشگاه صنعتی شاهرود
 165. فرزانه شکوری- دانشگاه اتریش
 166. ف.م- دانشگاه صنعتی أصفهان
 167. ف.گ- دانشگاه صنعتی سهند
 168. ف.خ- دانشگاه صنعتی سهند
 169. فرهاد فروتن- دانشگاه فولدا
 170. ف.ی- دانشگاه صنعتی سهند
 171. ف .ج.و- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 172. ف.م -دانشگاه صنعتی شاهرود
 173. ف.م- دانشگاه علم و صنعت
 174. ف .ح.آ.ب- دانشگاه (پلی تکنیک) امیرکبیر
 175. ف.س- دانشگاه تهران
 176. ف.س- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 177. ف.ج- دانشگاه مازندران
 178. ف.پ- دانشگاه صنعتی شاهرود
 179. ف.ا- دانشگاه (پلی تکنیک) امیرکبیر
 180. ق.ت- دانشگاه علم و صنعت
 181. ق.ا- دانشگاه علم و صنعت
 182. ک .ح- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 183. ک.ن- دانشگاه تهران
 184. ک.ق.ز- دانشگاه صنعتی سهند
 185. ک.پ.ر- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 186. ک.ح- دانشگاه علم و صنعت
 187. ک.س- دانشگاه هنر تهران
 188. ک .ج.ا- دانشگاه (پلی تکنیک) امیرکبیر
 189. ک.م- دانشگاه شیراز
 190. ک.م- دانشگاه (پلی تکنیک) امیرکبیر
 191. ک .م.ف- دانشگاه (پلی تکنیک) امیرکبیر
 192. ک .ع- دانشگاه علم و صنعت
 193. ک .م- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 194. ک .م- دانشگاه مازندران
 195. ک .م- دانشگاه صنعتی سهند
 196. ک .ح.ف- دانشگاه علم و صنعت
 197. ک .س.ر- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 198. ک .ن.ز- دانشگاه (پلی تکنیک) امیرکبیر
 199. ک پ.ن- دانشگاه علم و صنعت
 200. ک .م- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 201. ک.آ- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 202. گ .ب.م- دانشگاه (پلی تکنیک) امیرکبیر
 203. گ.غ.ن- دانشگاه شیراز
 204. ل .س- دانشگاه صنعتی سهند
 205. م. آ.ن- دانشگاه علم و صنعت
 206. م .ب- دانشگاه علم و صنعت
 207. م .ب- دانشگاه علم و صنعت
 208. م. ک- دانشگاه علم و صنعت
 209. م .و- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 210. م .ه- دانشگاه علم و صنعت
 211. م. ک- دانشگاه صنعتی سهند
 212. م.خ- دانشگاه صنعتی سهند
 213. م.خ- دانشگاه علم و صنعت
 214. م.د- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 215. م.ر- دانشگاه صنعتی سهند
 216. م.ش- دانشگاه هنر تهران
 217. م.ف- دانشگاه تهران
 218. م.ط- دانشگاه مازندران
 219. م .ح – دانشگاه (پلی تکنیک) امیرکبیر
 220. م.ز- دانشگاه (پلی تکنیک) امیرکبیر
 221. م .ر- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 222. م .ش- دانشگاه (پلی تکنیک) امیرکبیر
 223. م .ص- دانشگاه صنعتی سهند
 224. م .ا- دانشگاه علم و صنعت
 225. م .ش- دانشگاه تهران
 226. م .ی- دانشگاه (پلی تکنیک) امیرکبیر
 227. م .ک – دانشگاه صنعتی سهند
 228. م .ص- دانشگاه علم و صنعت
 229. م .م- دانشگاه صنعتی سهند
 230. م .ط- دانشگاه (پلی تکنیک) امیرکبیر
 231. م .ا- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 232. م .ا.ر.م- دانشگاه شیراز
 233. م .ب- دانشگاه صنعتی شاهرود
 234. م .ج.س.ف- دانشگاه (پلی تکنیک) امیرکبیر
 235. م .ج.ر- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 236. م .ح .ا- دانشگاه علم و صنعت
 237. م.ح .ش- دانشگاه تهران
 238. م.ح .ع- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 239. م.ر.ص- دانشگاه صنعتی سهند
 240. م .ش- دانشگاه (پلی تکنیک) امیرکبیر
 241. م .ش- دانشگاه شیراز
 242. م .ف.گ- دانشگاه علم و صنعت
 243. م.ک- دانشگاه علم و صنعت
 244. م .م- دانشگاه (پلی تکنیک) امیرکبیر
 245. م.ر.ا- دانشگاه مازندران
 246. م.م.ک- دانشگاه شیراز
 247. م.ج- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 248. م .م- دانشگاه علم و صنعت
 249. م .ع- دانشگاه (پلی تکنیک) امیرکبیر
 250. م .خ- دانشگاه شیراز
 251. م .ک.م- دانشگاه شیراز
 252. م .پ.ر- دانشگاه علم و صنعت
 253. م.ت.ا- دانشگاه شریف
 254. م .س- دانشگاه شیراز
 255. م.و- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 256. م.ب.م- دانشگاه هنر تهران
 257. م .ا- دانشگاه صنعتی سهند
 258. م .ق- دانشگاه (پلی تکنیک) امیرکبیر
 259. م .ب- دانشگاه (پلی تکنیک) امیرکبیر
 260. م.آ.ن- دانشگاه هنر تهران
 261. م .ا.م- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 262. م.ا -دانشگاه صنعتی شاهرود
 263. م.ش- دانشگاه صنعتی شاهرود
 264. م.ا- دانشگاه صنعتی سهند
 265. م .ح.پ- دانشگاه علم و صنعت
 266. م .خ- دانشگاه صنعتی سهند
 267. م.م- دانشگاه صنعتی شاهرود
 268. ن .ح.پ- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 269. ن. س- دانشگاه علم و صنعت
 270. ن .ش- دانشگاه علم و صنعت
 271. ن .ن- دانشگاه صنعتی شاهرود
 272. ن .ش- دانشگاه صنعتی سهند
 273. ن .س- دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 274. ن .ا.م- دانشگاه تهران
 275. ن .ز- دانشگاه علم و صنعت
 276. ن .ک- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 277. و .ن- دانشگاه خواجه نصیر
 278. ه .ر- دانشگاه علم و صنعت
 279. ه.پ.م- دانشگاه صنعتی سهند
 280. ه .م- دانشگاه شهید بهشتی
 281. ه .م- دانشگاه هنر تهران
 282. ه و.م- دانشگاه (پلی تکنیک) امیرکبیر
 283. ه.ه.خ- دانشگاه (پلی تکنیک) امیرکبیر
 284. ا .پ.ا- دانشگاه ابوعلی سینا همدان
 285. ی.ک- دانشگاه صنعتی سهند