اینفوگرافی, فسادبان

رئیس دفتر هم قاچاقچی سوخت از آب درآمد!

رئیس دفتر هم قاچاقچی سوخت از آب درآمد!

رئیس دفتر هم قاچاقچی سوخت از آب درآمد!

 

بازداشت رییس دفتر عضو مجلس شورای اسلامی از ایرانشهر به اتهام قاچاق سوخت 

این پرونده ادامه ای است از بازداشت رییس شرکت نفت ایرانشهر

 

میزان قاچاق: فعلا نامعلوم!

 

بازداشت ها همچنان ادامه دارد …

 

اردیبهشت ۱۴۰۰

 

رئیس دفتر نماینده مجلس هم قاچاقچی سوخت از آب درآمد!

گزارش مجلس شورای اسلامی: ۹۵ درصد قاچاق از طریق ورودی‌ها و روش‌های قانونی انجام می‌شود

 

۳۱ روش قاچاق کالا از ورودی‌های رسمی شناسایی شدند

 

۲۲ تا ۳۳ درصد از کالاهای ورودی به کشور: قاچاق

میزان قاچاق کالا در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ بین ۲۱ تا ۲۵میلیارد دلار

 

نمونه ای روشن از فساد سیستماتیک و گسترده در جمهوری اسلامی

کارکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز: هیچ!