اینفوگرافی, فسادبان

سقوط آزاد ایران در فساد مالی ادامه دارد …

سقوط آزاد ایران در فساد مالی ادامه دارد ...

سقوط آزاد ایران در فساد مالی ادامه دارد …

 

جدیدترین گزارش سازمان شفافیت بین الملل:

 

 رتبه ایران از لحاظ گستردگی فساد مالی: ۱۴۹ در میان ۱۸۰ کشور

 

۳ پله پایین تر از سال قبل 

۱۱ رتبه بدتر از دو سال پیش

 

همردیف با کشورهایی همچون گواتمالا، کامرون، تاجیکستان، ماداگاسکار و موزامبیک 

 

فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی بیشتر از قبل ادامه دارد