مهمان, ویدئو

گفتگوهایی با پرویز دستمالچی: شورای خبرگان رهبری و مکانیسم انتخابات

گفتگوهایی با پرویز دستمالچی

گفتگوهایی با پرویز دستمالچی، نویسنده و تحلیل‌گر سیاسی

درباره مکانیسم موسوم به «انتخابات» و کارکرد نهادهای انتخابی توسط مردم در جمهوری اسلامی

این قسمت: شورای خبرگان رهبری و مکانیسم انتخابات