آکادمی جنبش, اخبار

تشدید فشارها و تهدید‌ها علیه بهائیان در ایران

فشارها و تهدید‌ها علیه بهائیان در ایران با شدت بهت‌آوری افزایش پیدا کرده و مصداق جنایت علیه بشریت است.

تشدید فشارها و تهدید‌ها علیه بهائیان در ایران؛
بهت‌آور و مصداق جنایت علیه بشریت

از ۸۲ شهروند بهائی که در دو ماه اخیر به دادگاه‌های ایران احضار یا زندانی شده‌اند، ۵۴ تن زنان بهائی‌اند. رقمی حدود سه چهارم همه احضارشدگان.
جامعه جهانی بهائی- اردیبهشت ۱۴۰۳: «تشدید بهت‌آور فشار علیه بهائیان پس از خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی».

دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل: «رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال بهائیان مصداق جنایت علیه بشریت است».
بهائی‌ها در ایران همچنین از تحصیل در دانشگاه و کار در نهادهای دولتی محروم هستند و بسیاری از اموال آنها مصادره شده است.
جمعیت هم‌میهنان بهایی در ایران نزدیک به ۳۰۰ هزار تن است.