در جامعه‌شناسی و به‌طور کلی «علوم انسانی» جامعه به‌عنوان یک موجود زنده درنظر گرفته می‌شود که تمامی ویژگی‌های یک انسان مفرد را به‌صورت یک کل متشکل از انسان‌ها در خود دارد.

شورش، جنبش، انقلاب؛ مثلث تغییر از بیرون

نویسنده: بهزاد احمدی نیا آنگاه که نظام‌های سیاسی-اجتماعی در یک جامعه ساختارهای قانونی، مشروعیتی و سازمانی را برای ایجاد تغییر یا تغییرات مورد نظر جامعه نداشته باشند، جامعه این تغییرات را بیرون از قدرت و نظام حاکم پیگیری خواهد کرد. همانگونه که می‌دانیم، در جامعه‌شناسی و به‌طور کلی «علوم انسانی» جامعه به‌عنوان یک موجود زنده درنظر گرفته می‌شود که تمامی ویژگی‌های یک انسان مفرد را به‌صورت یک کل متشکل از انسان‌ها در خود دارد. این موجود زنده بی‌شک همچون هر حیات دیگری، برای ادامه‌ی بقا نیازمند تغییرات و انطابق با شرایط بیرونی و درونی خود است و موظف است موانع موجود بر سر راه این تغییرات را از میان بردارد یا اینکه به زوال و نابودی تن دهد. در مجموعه نوشتارهایی که از این پس در وبسایت جامعه‌ی باز منتشر خواهد شد، به بررسی شباهت‌ها، تفاوت‌ها، لازمه‌ها و نمونه‌های این مثلث خواهیم پرداخت. در وضعیت طبیعی و در یک جامعه‌ی مدرن و پویا،سازوکارهایی...

ادامه مطلب

کارآفرینی

فرهنگ کارآفرینی و تقابل آن با اقتصاد ایران

فرهنگ کارآفرینی و تقابل آن با اقتصاد ایران   جامعه باز: ایجاد شغل یا همان کارآفرینی یکی از بنیادی‌ترین لازمه‌های اقتاد در جوامع مدرن است. در دوران پیشا مدرن، ایجاد و حفظ و توسعه‌ی شغل یک امر فردی و خانوادگی بود اما با توسعه‌ی جوامع بشری، نیاز به مشاغل و خدمات نیز گسترش یافت و با توسعه‌ی مفهوم «دولت» مشاغل دولتی یا همان «دیوانی» و «لشگری» نیز به جرگه‌ی منابع درآمد پیوستند. در گذر تاریخی به دوران مدرن، مفهوم صنعتگری و تولید از وضعیت خانوادگی و موروثی خارج و در کارخانه‌ها و مزارعی که از تکنولوژی‌های مدرن استفاده می‌کردند، به تولید انبوه تبدیل شد. همراه با توسعه‌ی تولید انبوه، تجارت نیز شکوفایی و بالیدگی تازه‌ای را تجربه کرد و از آنجا که پیشینه‌ی تاریخی اقتصاد مبتنی بر کار و تولید جامعه و دریافت مالیات حکومت بود، اقتصاد مدرن نیز بر همین اساس پایه‌ریزی شد اما ظهور کمونیسم و سپس سوسیالیسم، نوع دیگری از...

ادامه مطلب

بررسی چرایی تکرار نام رضا شاه در شعار معترضان در‌ ایران در گفتگوی نیلوفر غلامی با صدای آمریکا

بررسی چرایی تکرار نام رضا شاه در شعار معترضان در‌ ایران در گفتگوی نیلوفر غلامی با صدای آمریکا

بررسی چرایی تکرار نام رضا شاه در شعار معترضان در‌ ایران در گفتگوی نیلوفر غلامی با صدای آمریکا   در این ویژه برنامه صدای آمریکا به مناسبت سالروز درگذشت «رضاشاه پهلوی»، در گفتگو با کارشناسان، از چرایی تکرار شعارهای شاه دوستانه در خیابانهای ایران طی پنج سال گذشته پرسیده شده است؛ جامعه امروز ایران، گذشته تاریخی‎اش را با تکرار نام «رضا شاه» چگونه به یاد می آورد؟   نیلوفر غلامی روزنامه‌نگار و همکار ارشد در موسسه ترویج جامعه باز در برنامه ویژه صدای آمریکا: گرایش جوانان به پادشاهان پهلوی نمادی از ایران‌گرایی و میل به سربلندی ایران است.   https://www.youtube.com/watch?v=Su9jzf9WrLs&ab_channel=APOSIran     برنامه کامل را اینجا ببینید:   https://www.youtube.com/watch?v=j4ALVh_nzBE&t=382s&ab_channel=VOAFarsi  

ادامه مطلب