اینفوگرافی, حکمرانی خوب چیست؟

افزایش مهاجرت پرستاران

افزایش مهاجرت پرستاران

 

رئیس هیات مدیره نظام پرستاری :

از زمان شیوع کرونا پرستاران درخواست مهاجرت از ایران را داده‌اند. عدم دریافت به موقع  پاداش کرونا، معوقات حقوق پرستاران  باعث مشکلات معیشتی آنان شده است.

مهر ۹۹

 

اصغر دالوندی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری :

با کمبود حدود ۱۲۵ هزار پرستار در کشور مواجه هستیم.

اردیبهشت ۹۹

 

با تائید شورای حقوق و دستمزد  افزایش حقوق ۳۰ درصدی کارمندان صداوسیما مجاز اعلام شد.

مهر ۹۹