حکمرانی خوب, ویدئو

امن‌ترین شهرهای جهان

امن‌ترین شهرهای جهان

امن‌ترین شهرهای جهان

 

بر طبق اعلام اکونومیست ۵ شهر امن جهان عبارتند از

 

۵-توکیو، ژاپن

بعنوان امن  ترین شهر جهان از نظر بهداشتی

۴- سیدنی، استرالیا

بعنوان امن ترین شهر از نظر دیجیتال و اینترنتی

۳- سنگاپور

بعنوان امن  ترین شهر جهان از نظر بهداشتی

۲-تورنتو، کانادا

بعنوان بهترین شهر جهان از نظر محیط زیست امن و از امکانات، سامانه‌ها و بناهایی خدمت‌رسانی ، مانند راه‌ها، مدارس و زیرساخت‌های آموزشی

۱- کپنهاک، دانمارک

بعنوان کمترین جرم و پایین ترین نرخ فساد

اما نظام برنامه‌ریزی شهری در حکمرانی جمهوری اسلامی مشکلات فراوانی دارد

برخی از این مشکلات به گفته کارشناسان عبارتنند از

نبود مدیریت سلامت

نبود زیرساختهای اقتصادی

نبود زیرساختهای اموزشی

نبود زیرساخت های وزشی

و نبود زیرساخت های راه سازی و معماری

 

امن‌ترین شهرهای جهان

 

امنیت به صلح، آزادی، اعتماد، سلامتی و دیگر شرایطی اشاره می کند که فرد و یا گروهی از مردم آن را در جامعه  احساس کنند.

در یک تقسیم بندی امنیت شامل شاخص های زیر است

امنیت فردی

امنیت عمومی

امنیت بهداشتی

امنیت فرهنگی

امنیت اقتصادی

امنیت منطقه‌ای

امنیت اجتماعی

امنیت خانواده

امنیت ملی

 

“بانک جهانی” شش شاخص برای ارزیابی کیفیت حکمرانی ارایه داده است و سالانه، با انتشار گزارشی، رتبه و نمره کشورها را اعلام می‌کند. در این گزارش، نمره کشورها بین+۲٫۵  تا -۲٫۵ است که به ترتیب، گویای بهترین و بدترین سطح حکمرانی است. این شش شاخص عبارتند از پاسخگویی در برابر شهروندان، کارآیی دولت، قانونگرایی، ثبات سیاسی، حمایت از بخش خصوصی و کنترل فساد. نظر به اهمیت و کاربست «حکمرانی خوب» در کشورها و مناطق مختلف، سایر نهادهای معتبر بین‌المللی، همچون “سازمان ملل” نیز تعریف و شاخص‌های کمابیش مشابهی از همین مفهوم ارایه کرده‌اند اما فصل مشترک تقریبا تمامی آنها را می‌توان در قانونگرایی، مشارکت شهروندان، فعالیت بازار آزاد و بخش خصوصی، حضور جامعه مدنی بالنده، پاسخگویی به شهروندان و بویژه «ضرورت کنترل فساد» دانست.