اینفوگرافی, حکمرانی خوب

اهدای خانه به عاملان نهی از منکر زندگی هزار نفر روستایی در کپر

اهدای خانه به عاملان نهی از منکر زندگی هزار نفر روستایی در کپر

خانه برای عاملان نهی از منکر  زندگی در کپر برای هزار نفر روستایی 

 

استاندار اصفهان: «به بهترین آمران به معروف و ناهیان از منکر خانه می دهیم»

«به ۲۴ نفر از بهترین آمران به معروف و ناهیان از منکر تا سال آینده خانه اهدا می‌شود»

 

(۱۱ مرداد)

 

هزاران نفر از مردم در روستاهای کرمان در کپر زندگی می کنند

خانه هایی از جنس برگ درختان خرما

 

روستاهای «بن‌گرو» و «جهلدُر» در استان کرمان؛ گوشه ای از فقر و محرومیت در جمهوری اسلامی؛

همه زندگی کپرنشینان را سیل برد

خانه برای عاملان نهی از منکر  و زندگی صدها نفر زیر چادر در شهرستان دهگلان در مسیر سنندج به قروه در استان کردستان  

مدیرکل آموزش و پرورش کرمانشاه در آذرماه سال گذشته گفت که بیش از ۲۷۰۰ دانش آموز بازمانده از تحصیل در این استان شناسایی شده

همین اردیبهشت ماه گذشته هم یک مقام مسئول در آموزش و پرورش گلستان از وجود ۳۰ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در گلستان خبر داد

استاندار تهران هم به تازگی گفته که فقط در استان تهران، سه هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل وجود دارد

هزاران کودک در سراسر ایران در حسرت رفتن به مدرسه هستند

در حسرت نشستن پشت نیمکت های درس

 

در جمهوری اسلامی کسی به فکر اینهمه کودکان بااستعداد و بازمانده از تحصیل نیست

طلبه ها اما با خیال راحت زندگی می کنند و البته از آینده شغلی خود هم مطمئن هستند

 

کودکان محروم از تحصیل و پدر و مادرهایشان همچنان در حسرت درس و مدرسه روزگار می گذرانند …