اینفوگرافی, حکمرانی خوب

ایران در قعر جدول خوشبختی

ایران در قعر جدول خوشبختی

ایران در قعر جدول خوشبختی!

 

جدیدترین گزارش جهانی سعادت

ایران در رتبه ۱۱۸

پایین تر از کشورهایی همچون ترکمنستان، تاجیکستان، پاکستان و گرجستان 

 

خوشبخت ترین ملت ها: فنلاند، دانمارک، سوئیس، ایسلند و هلند