اینفوگرافی, حکمرانی خوب

تورم ایران فراتر از پیش بینی های جهانی!

تورم ایران فراتر از پیش بینی های جهانی!

تورم ایران فراتر از پیش بینی های جهانی!

 

نرخ تورم ایران در سال گذشته از پیش بینی صندوق بین المللی پول هم بیشتر شد

نرخ تورم ایران: ۳۶.۴ درصد

پیش بینی صندوق بین المللی پول: ۳۰.۵ درصد

 

افزایش قیمت گوشت و برنج در سال گذشته تا ۱۲۲ درصد

افزایش ۸۲ درصدی قیمت مرغ در ماه های پایانی ۱۳۹۹ و تشکیل صف های طولانی