اینفوگرافی, حکمرانی خوب

جمهوری اسلامی یکی از بسته‌ترین اقتصادهای جهان

جمهوری اسلامی یکی از بستهترین اقتصادهای جهان

 

ایران از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی: ۱۷۰ در بین ۱۷۷ کشور جهان 

 

تنها بهتر از ۶ کشور جهان!

 

ایران تا قبل از انقلاب سال ۱۳۵۷؛ یکی از پیشروترین اقتصادهای خاورمیانه 

 

منبع: بنیاد هریتیج

 

 

جمهوری اسلامی یکی از بستهترین اقتصادهای جهان

اقتصاد دولتی بر علیه رفاه عمومی

 

از مجموع شرکت‌های دولتی که تحت حسابرسی این سازمان قرار دارند، ۲۰۰شرکت زیان‌ده هستند. جمع زیان این شرکت‌ها برای سال مالی ۹۸ به ۳۵هزار میلیارد تومان می‌رسد.

موسی بزرگ اصل، رئیس سازمان حسابرسی

 

بانک ملی با ۱۴هزار میلیارد تومان زیان ده ترین شرکت است.

 

دیگر شرکت های زیان ده

تولید نیروی برق حرارتی :  ۱۳هزار میلیارد تومان

توانیر: ۱۱هزار تومان

بازرگانی دولتی:  ۱۱هزار تومان

هواپیمایی جمهوری اسلامی:  ۱۵۰۰ میلیارد تومان

شرکت گاز:  ۱۵۰۰میلیارد تومان

 

سازمان حسابرسی

 

 

اقتصاد دولتی بر علیه رفاه عمومی

آنطور که رئیس سازمان حسابرسی می‌گوید: از مجموع شرکت‌های دولتی که تحت حسابرسی این سازمان قرار دارند، ۲۰۰شرکت زیان‌ده هستند. جمع زیان این شرکت‌ها برای سال مالی ۹۸ به ۳۵هزار میلیارد تومان می‌رسد.
به گزارش همشهری، موسی بزرگ اصل، رئیس سازمان حسابرسی گفت: سازمان حسابرسی عملکرد مالی ۶۷۰شرکت را حسابرسی می‌کند که از این تعداد، مطابق پیوست۳ قانون بودجه، ۳۳۰شرکت دولتی هستند و بقیه شامل شرکت‌هایی می‌شوند که به آنها عمدتا خصوصی گفته می‌شود از بین این شرکت‌ها ۲۰۰شرکت زیان‌ده هستند. به‌گفته او جمع کل زیان تلفیقی شرکت‌های دولتی رقم ۳۵هزار میلیارد تومان است که بیشترین زیان متعلق به بانک ملی با ۱۴هزار میلیارد تومان است.
او افزود: زیان شرکت‌هایی مانند تولید نیروی برق حرارتی ۱۳هزار، توانیر ۱۱هزار، بازرگانی دولتی ۱۱هزار، شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده‌های نفتی ۹هزار، مدیریت منابع آب ۳هزار، سازمان بیمه سلامت ۱۸۰۰، آب و فاضلاب ۱۶۰۰، هواپیمایی جمهوری اسلامی ۱۵۰۰ و شرکت گاز ۱۵۰۰میلیارد تومان بوده است. به‌گفته او علت اصلی زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی تکالیفی است که از سوی دولت به این شرکت‌ها تحمیل می‌شود.
موسی بزرگ اصل با بیان اینکه جمع کل سود شرکت‌های سودده دولتی در سال مالی۹۸ نیز رقمی بالغ بر ۴۸هزار میلیارد تومان بوده است، تأکید کرد: شرکت ملی نفت با ۱۴هزار میلیارد تومان، صندوق توسعه، ایمیدرو و شرکت ملی صنایع پتروشیمی از دیگر شرکت‌های سودده دولتی هستند.