فسادبان, ویدئو

دام “توهم پولی” در اقتصاد جمهوری اسلامی

توهم پولی

دام “توهم پولی” در اقتصاد جمهوری اسلامی

جامعه باز:

به در نظر نگرفتن  کاهش قدرت خرید  و سرخوشی کاذب ناشی از افزایش درآمد اسمی “توهم پولی” می گویند.

اگرچه درآمد اسمی در دوره های تورمی افزایش می‌یابد ولی دراین دوره ها قدرت خرید نیز کاهش دارد.

بطور مثال، کارگرانی که دچار توهم پولی هستند، از دریافت دستمزد بالاتر خوشحال می‌شوند،

درحالی‌که با دستمزد بالاتر، اقلام کمتری را می‌توانند خریداری کنند.

افزایش نرخ تورم به افت مداوم قدرت خرید جامعه، افت ارزش پول ملی و به از بین رفتن کیفیت زندگی می انجامد.

در اقتصاد جمهوری اسلامی با دامن زدن به “توهم پولی”  باعث می شوند تا شهروندان از کاهش قدرت خرید خود غافل بمانند.

#پول #دلار #تورم #قدرت_خرید #کارگر

@aposiran