اینفوگرافی, حکمرانی خوب

قطع دسترسی دانشگاه‌های ایران به پایگاه‌های علمی دنیا

دانشگاه

بدهی  دانشگاه‌های ایران به پایگاه‌های علمی جهان؛

قطع دسترسی دانشگاه‌های ایران به پایگاه‌های علمی دنیا

حامعه باز:

دانشگاه‌های وزارت علوم حدود ۷۰۰ میلیارد تومان به پایگاه‌های علمی دنیا بدهی دارند.

فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه تربیت مدرس

 

۹۴ درصد از کل بودجه دانشگاه‌ها سهم حقوق و دستمزد است، ۳ درصد هزینه‌ها پژوهشی و اعتباری است که صرف پژوهش می‌شود

علی خطیبی، معاون مالی اداری وزارت علوم