ویدئو

سونامی افزایش بدهی های دولت

سونامی بدهی دولت

سونامی افزایش بدهی های دولت

جامعه باز:

 

بدهی‌های دولت با آغاز دولت ابراهیم رئیسی معادل ۹۶۳ هزار میلیارد تومان بود،

این رقم در پایان اسفند ۱۴۰۱، یعنی حدود هجده ماه بعد، به هزار و ۲۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

یعنی رقم بدهی های دولت  افزایش ۲۸۵ هزار میلیارد تومانی داشته است

 

و این یعنی رشد ۳۰ درصدی بدهی‌های دولت فقط طی هجده ماه

 

بدهی‌ شرکت‌های دولتی نیز همزمان با روی کار آمدن دولت رئیسی معادل ۹۸۹ هزار میلیارد تومان بود، که در طول هجده ماه، ۹۰۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و به  هزار و ۸۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

 

مقایسه بدهی‌ شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که فقط در هجده ماه اول روی کار آمدن دولت رئیسی، بدهی شرکت‌های دولتی ۹۱ درصد افزایش یافته و تقریبا دوبرابر شده است

 

این ارقام نشان می‌دهد که در هجده ماه نخست دولت رئیسی، مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی ۶۱ درصد افزایش یافته است.

 

#بدهی #دولت #رئیسی_جلاد۶۷  @aposiran6144