آکادمی جنبش, دیده‌بان اعتصابات و اعتراضات, زن،زندگی،آزادی

ادامه انقلاب ملی ایرانیان برای براندازی رژیم

در گزارش برتلسمن آمده است در سپتامبر ۲۰۲۲ (شهریور ۱۴۰۱) ایران شاهد ظهور مهم‌ترین موج اعتراضات در سال‌های اخیر برای تغییر رژیم بود.

ادامه انقلاب ملی ایرانیان برای براندازی رژیم

یافته‌های پژوهش اخیر بنیاد «برتلسمن» درباره ایران نشان می‌دهد ایران در حال آماده‌شدن برای یک موج دوباره خیزش است.

در این گزارش آمده است، در سپتامبر ۲۰۲۲ (شهریور ۱۴۰۱) ایران شاهد ظهور مهم‌ترین موج اعتراضات در سال‌های اخیر برای تغییر رژیم بود. برخلاف اعتراضات سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ جنبش اخیر طبقات مختلف اجتماعی را در بر گرفت.

این گزارش می گوید هرچند تا اوایل سال ۲۰۲۳ حکومت توانست به‌طور موقت اعتراضات خیابانی را سرکوب کند، با این حال، احتمال خیزش یک موج دوباره می‌رود.
این گزارش اضافه بر وضع وخیم داخلی به موقعیت ناخوشایند رژیم در منطقه و سیاست بین‌المللی از جمله برنامه اتمی و برخورد اسرائیل و قراردادهای جمهوری اسلامی با چین و روسیه نیز می‌پردازد.
رژیم اسلامی یک حکومت ناکارآمد و شکست‌خورده ارزیابی شذه که «در داخل کشور به‌طور فزاینده‌ای بر سرکوب وحشیانه تکیه دارد درحالی‌که تداوم انقلاب برای تغییر حکومت و براندازی رژیم و گسترش آن در آینده قابل پیش‌بینی است.»

پژوهشگران این بنیاد پس از بررسی اعتراضات ۱۴۰۱ و ویژگی‌های جمعیتی و فرهنگی ایران می‌نویسند: «بیش‌تر ایرانی‌ها حس ملی‌گرایی قوی دارند. و نسبت به کشورشان بسیار حساس هستند.»
بر اساس این گزارش، ایرانیان مخالف احزاب و گروه‌های تجزیه‌طلب‌اند اما بر سر تأمین خواست و حقوق اقلیت‌ (نه لزوما فدرالیسم) توافق دارند.
«بنیاد برتلسمن» توسط راینهارد مون در سال ۱۹۷۷ در آلمان تأسیس شده است.

خیزش #انقلاب #تظاهرات #اعتراضات_سراسری #اعتراضات_مردم_ایران #رژیم_دیکتاتوری #جمهوری_اسلامی_انتخاب_من_نیست #جامعه_باز #جامعه_باز_و_دشمنان_آن