اینفوگرافی, حکمرانی خوب, فسادبان

زمین خواری قانونی با حمایت ازمان ثبت‌اسناد

هر ۲۶ دقیقه ثبت یک سند تازه به نام اوقاف

زمین خواری قانونی با حمایت ازمان ثبت‌اسناد؛

هر ۲۶ دقیقه ثبت یک سند تازه به نام اوقاف

 

در سال گذشته با همکاری سازمان ثبت‌اسناد ۲۰ هزار شناسه ملی برای زمین های تصرف شده توسط اوقاف صادر شده است.

 

۲۵ تیر ۱۳۹۹

 

اعتبارات و بودجه اوقاف در بودجه سال ۱۳۹۹:

 بیش از ۲۴۴ میلیارد تومان

 

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی: اوقاف «بزرگ‌ترین زمین‌خوار» است.

 

۳ مهر ۱۳۹۳